Građevinsko preduzeće GP "MAJTIS" d.o.o. je osnovano 1996 godine u Beogradu. Od samih početaka pa do danas firma se bavi izvođenjem grubih građevinskih radova (od temelja do krova), sanacijama i adaptacijama ( u domenu grubih radova), kao i izradom industrijskih podova. Kao uslužni program firma takođe nudi i transport betona, kao i iznajmljivanje betonske pumpe (pumpa je pretežno namenjena za rad na uskim i nepristupačnim mestima što je jako pratično za centralnu gradsku zonu i mesta na kojima nije moguće zaustaviti saobraćaj i delom pumpe izaći na ulicu); transport velikog broja građevinskih i drugih mašina; transport građevinskog materijala (šljunak, pesak, cement …); iznajmljivanje teleskopskog viljuškara (za rad na halama, montiranju fasada, za podizanje paleta i sličnog tereta, kao jeftinije i brže rešenje za teško pristupačna mesta); razne vrste iskopa; brušenje i sečenje podova, kao i sečenje betonskih i drugih zidova.
Najveću produktivnost i kvalitet firma nudi u segmentu grubih građevinskih radova a ranija iskustva u izvođenju sanacija i adaptacija daje dodatnu sigurnost i inovativna rešenja, prilikom izvođenja. Praćenje savremenih tehnologija u građevinarstvu je segment na kome firma bazira budućnost. Ulaganje u kvalitetnu mehanizaciju, alate, oplate dodatno utiče na kvalitet radova u opsegu firme što je i imperativ u našem poslovanju. Krug saradnika i kooperanata firme je jako veliki.
Zadovoljstvo investitora, kao i kvalitet izvođenja objekata je naša prošlost, sadašnjost i budućnost.