VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ul. Carigradska 19, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
2318 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
C.M.C. GRAMAX D.O.O. ARANĐELOVAC
PERIOD IZRADE:
2018 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta u ul. Gospodara Vučića 144, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1430 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2018. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta-porodična vila u ul. Generala Živka Pavlovića 13, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1070 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2017-2018. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta u ul. Čelopečka 7, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
4200 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
DOMIL D.O.O. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2017-2018. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ul. Veselina Masleše 44, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1400 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2017-2018. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ul. Belo vrelo 56, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
2240 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
C.M.C. GRAMAX D.O.O. ARANĐELOVAC
PERIOD IZRADE:
2017-2018. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ul. Zrmanjska 43, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
7350 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
FINVEST DOO BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2016-2017 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ul. Svetozara Markovića 45, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
3640 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
GLOBAL PARK DOO BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2016-2017 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta u ul. Rada Neimara br. 28, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1400 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2016 god.

VRSTA PROJEKTA:
Projektovanje, rekonstrukcija, sanacija i izvođenje svih završnih radova na poslovno-proizvodnom, skladišnom objektu u Leštanima, Kružni put 168
OBIM RADOVA ( m2 ):
3600 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
BEOLEKS D.O.O. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2016 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ul. Drage Spasić bb, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
6252 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
C.M.C. GRAMAX D.O.O. ARANĐELOVAC
PERIOD IZRADE:
2016 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog i poslovnog objekta u ul. Slavonska br. 28, Zemun
OBIM RADOVA ( m2 ):
750 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
ZLATNIK KOMERC D.O.O. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2015-2016. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja objekta turističke namene na Kopaoniku
OBIM RADOVA ( m2 ):
777 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2015 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta u ulici Mirosavljeva br. 10, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1330 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
VIMPORT INVESTMENTS D.O.O. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2015 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta u ulici Mate Jerkovića 56-58, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
2280 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
C.M.C. GRAMAX D.O.O. ARANĐELOVAC
PERIOD IZRADE:
2015 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta u ulici Garibaldijeva br.4, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1150 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2014-2015. god.

VRSTA PROJEKTA:
Rušenje postojećih objekata, iskop i odvoz zemlje i izrada šipova na stambenom objektu u ulici Sinđelićeva br.14, Beograd
NARUČILAC PROJEKTA:
ALPROS D.O.O. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2014 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje zemljanih i betonskih radova na izgradnji poslovno-skladišnog objekta u Vrčinu
OBIM RADOVA ( m2 ):
1500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
KONSTRUKTOR KONSALTING D.O.O. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2014 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg stambenog objekta u stambeno-poslovni objekat u ulici Beogradska 81, Ugrinovci
OBIM RADOVA ( m2 ):
1050 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
UNION KARIĆ D.O.O. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2013-2014 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta u ulici Sazonova 36, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1130 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2013-2014 god.

VRSTA PROJEKTA:
Adaptacija i sanacija poslovnog prostora u ulici Kralja Milana 25, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
600 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
AGROEXPORT A.D. BEOGRAD
PERIOD IZRADE:
2013. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje grubih građevinskih radova na stambenom objektu u ulici Varvarinska 16, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1400 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2013. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja vikend kuće sa okućnicom i bazenom vikend naselje Vranić
OBIM RADOVA ( m2 ):
300 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2013. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta, porodična kuća u ulici Svetotrojčina 16, Zemun
OBIM RADOVA ( m2 ):
700 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2012. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambeno poslovnog objekta u ulici: Dubljanska 43-45, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
3000 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
EXETERA D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2011 - 2012. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje grubih građevinskih radova na poslovno apartmanskom objektu u Brzeću, Kopaonik
OBIM RADOVA ( m2 ):
3500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
SEAL PROPERTIES D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2011 - 2012. god.

VRSTA PROJEKTA:
Opsežna sanacija i adaptacija porodične kuće u ulici : Krunska 70, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
EXETERA D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2010 - 2011. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke" u ulici Koste Vojinovića 2/1, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
400 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2010. god. 
VRSTA PROJEKTA:
Opsežna sanacija i adaptacija porodične kuće u ulici: Krunska 70, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2010. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje grubih građevinskih radova na stambeno poslovnom objektu, Kruševačka 33, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
2.200 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
PIRAMIDA GPD Beograd
PERIOD IZRADE:
2010. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje grubih građevinskih radova na stambeno - poslovnom objektu, Živka Davidovića 61, Beograd.
OBIM RADOVA ( m2 ):
2.200 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2010. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje grubih građevinskih radova, izrada lokala i garaža spratnosti PO+P+PK, poslovno - stambeni objekat, Kopaonik - Brzeće
OBIM RADOVA ( m2 ):
6.500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
DEJZOR D.O.O. Brus
PERIOD IZRADE:
2009 - 2010. god

VRSTA PROJEKTA:
Stambeni objekat na lokaciji Lisičiji potok, u ulici Baje Pivljanina
OBIM RADOVA ( m2 ):
4.500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitori: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2009. god.

VRSTA PROJEKTA:
Opsežna sancija i adaptacija porodične kuće u ulici Augusta Cesarca 5, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2009. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje arhitektonsko-građevinskih, instalaterskih i zanatskih radova na nadziđivanju, rekonstrukciji i unutrašnjoj adaptaciji poslovnog objekta, Balkanska 44, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
2.500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
AGROOPREMA PROPERTY D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2008 - 2009 god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja objekta Stambena zgrada Lisičiji potok, u ulici Slavka Ćuruvije 3/11
OBIM RADOVA ( m2 ):
2.800 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
CAPPOTO BUILD D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2008. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambene zgrade Lisičiji potok, u ulici Baje Pivljanina BB
OBIM RADOVA ( m2 ):
2.000 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
IMMOPOINT D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2008. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja stambenog objekta, porodična kuća u ulici Ante Čolaka, Beograd, Senjak
OBIM RADOVA ( m2 ):
550 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2008. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje dela radova na stambenom objektu u ulici Slavka Ćuruvije,
Lokacija: Lisičiji potok
OBIM RADOVA ( m2 ):
3.500 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
AFTER - ART Beograd
PERIOD IZRADE:
2007 - 2008. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja objekta, grubi građevinski radovi na poslovnom poslovno stambenom objektu Smetanina 9
OBIM RADOVA ( m2 ):
6.000 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
TOP LEVEL D.O.O. Subotica
PERIOD IZRADE:
2007. god.

VRSTA PROJEKTA:
Grubi građevinki radovi na hotelu "MONA" na Zlatiboru
OBIM RADOVA ( m2 ):
850 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
MONA D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2007. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izgradnja objekta Stambena zgrada od VI spratova u Ulici Prote Mateje 37
OBIM RADOVA ( m2 ):
2.100 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
YU SITE D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2007 - 2008. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje hidroizolacionih radova na objektu: rezervoar pitke vode Gunjice na lokaciji naselja Vranić
OBIM RADOVA ( m2 ):
3.050 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
INTER-MOST A.D. Beograd
PERIOD IZRADE:
2005. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje industrijskih podova na objektu magacinski prostor, Milorada Jovanovića, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
4.000 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
ADOC D.O.O. Beograd
PERIOD IZRADE:
2005. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje hidroizolacionih radova na objektu: rezervoar plitke vode Mali Borak na lokaciji naselja Barajevo
OBIM RADOVA ( m2 ):
5.000 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
INTER-MOST A.D. Beograd
PERIOD IZRADE:
2006. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje dela radova na objektu Kineska ambasada, u ulici Augusta Cesarca 2, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
3.800 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor: Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2005. god.

VRSTA PROJEKTA:
Restoran "DAKA" u Zemunu
OBIM RADOVA ( m2 ):
850 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
SUR DAKA Zemun
PERIOD IZRADE:
2005 - 2006. god.

VRSTA PROJEKTA:
Stambeni objekat, VI spratova u ulici Rada Neimara, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
1.300 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
Investitor : Fizičko lice
PERIOD IZRADE:
2005 - 2006. god.

VRSTA PROJEKTA:
Radovi na sanaciji, adaptaciji i dogradnji objekta: Veterinarski zavod, Zemun
OBIM RADOVA ( m2 ):
3.000 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
JOKSINŽENJERING, Beograd
PERIOD IZRADE:
2005. god.

VRSTA PROJEKTA:
Opsežna sanacija temelja objekta: Dečija klinika Tiršova
OBIM RADOVA ( m2 ):

NARUČILAC PROJEKTA:
JOKSINŽENJERING, Beograd
PERIOD IZRADE:
2004. god.

VRSTA PROJEKTA:
Izvođenje, rekonstrukcija dela fasade na poslovnom objektu u
ul Cara Uroša 62-64, Beograd
OBIM RADOVA ( m2 ):
5.000 m2
NARUČILAC PROJEKTA:
MONA D.O.O., Beograd
PERIOD IZRADE:
2003 - 2004. god .